JO+MA

N11-2N11-3N11-4N11-1N11-5

Tychy TTBS

Budynek wielorodzinny wraz z archiwum miejskim. 30 lokali mieszkalnych o powierzchni 1.567 m2 oraz ponad 5.500 mb regałów na potrzeby archiwum miejskiego.Termin zakończenia robót budowlanych: IV kwartał 2014 r.

JO+MA- Joanna Mazur - projektowanie