JO+MA

img_0575971726_309015365901945_1930675947_nimg_0591img_0586img_0592img_0595img_0581poprawka PLANSZA1POPRAWKA PLANSZA2DSC_0920 copy

Klub środowiskowy w Głogowie

|2011-2012

Projekt przebudowy budynku gospodarczego na potrzeby środowiskowego klubu dla społeczności osiedla Żarków miał za zadanie  niwelowanie degradacji społecznej poprzez rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W Klubie funkcjonuje punkt konsultacyjno-doradczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie oraz miejsce zabaw i nauki dla dzieci i młodzieży . W budynku znajduje się wielofunkcyjna sala wraz z zapleczem i pomieszczeniami biurowymi i niezbędnym węzłem higieniczno-sanitarnym.Operatorem obiektu jest  Miejskie Centrum Wspierania Rodziny.Projekt we współpracy z A.S.A. sp. z o.o.

JO+MA- Joanna Mazur - projektowanie